11th AMB Forum - Registratieovereenkomst en Algemene Voorwaarden

Om het gezellig en gestructureerd te houden binnen de Unit hebben we een aantal dingen aangeschaft. Natuurlijk regels, hier dient elk 11th AMB lid zich aan te houden. Binnen de Unit hebben we de Unit Owners, Het Kader en de Technische Dienst. Deze mensen zorgen ervoor dat alles goed georganiseerd is. Hier volgen de regels:

1. Indien je lid bent en/of wordt van de Unit, en jezelf registreert op het forum van het 11th AMB, gebruik dan je voornaam met de eerste letter van je achternaam, gevolgd door een "."; zie voorbeeld ( Henk K.).
2. Het is niet toegestaan muziek en/of andere digitale geluiden te draaien/maken in de TeamSpeak/arma 3 servers van het 11th AMB. (ts.11thamb.com) Dit is echter alleen toegestaan in het zogeheten 'Music Channel' en/of met toestemming van een leidinggevende.
3. Er wordt geen (non-)copyrighted muziek gedraaid wanneer er een zogeheten 11th AMB-missie aan de gang is. Ook wanneer de persoon zelf zich bevindt in een rollplay scenario.
4. Het is verplicht je Ribbon Plate als avatar te gebruiken op de TS3 server, indien je niet weet hoe dit werkt kan je iemand van de Technische Dienst aanspreken.
5. Houd het gezellig, zit je iets dwars ga dan naar een Leiding-lid.
6. Je toont respect en begrip voor andere 11 AMB leden.
7. Daar wanneer wij (Unit Owner, Kader en Technische Dienst) nodig achten zal naar gelang een passende maatregel worden genomen. Bij het niet-serieus nemen van de regels.
8. Wij accepteren geen ongepaste, seksuele en/of misbruikende, hatelijke, lasterende en/of privacy-schendende inhoud. Binnen of buiten de unit.
9. Wij spelen volgens een hiërarchie, dit betekent dat een meerdere (iemand met een hogere rang) de ‘baas’ over jou is. Als deze persoon iets zegt, dien je dit op te volgen. Deze regeling geld echter alleen in alle 11th AMB Arma 3/Teamspeak servers.
10. Indien je de server joint en er is geen missie, maak er geen rotzooi van.
11. Het zogeheten ‘’spawn killing’’ tijdens/buiten een 11th AMB-missie wordt niet geaccepteerd. Tenzij hier toestemming voor gegeven is door een Leidinggevende.
12. Er wordt geen misbruik gemaakt van de Mission Control Center (MCC) in alle Arma 3 servers van het 11th AMB.
13. Alle objecten die worden neergezet in de Arma 3 server van het 11th AMB, moeten vervolgens ook weer verwijderd worden.
14. Je bekijkt als lid van het 11th AMB regelmatig het forum. Om zo sociaal sterk te blijven met alle andere leden van het 11th AMB en up-to- date te blijven voor eventuele veranderingen.
15. De genen die akkoord gaat met deze algemene voorwaarden geeft toestemming dat zijn/haar stem gebruikt mag worden in video’s die vervolgens openbaar gezet mogen worden en ook op Youtube/www.11thamb.com en/of andere internet site’s mogen worden gezet.
16. Wanneer je in-game komt zorg je ervoor dat je rang met de bijbehorende naam juist zijn, en dat je SQUAD-URL juist is. Wanneer dit niet het geval is zal het 11th AMB daar een passende maatregel(s) voor nemen (denk hierbij aan een kick en/of ban).
17. Wanneer je als lid van het 11th AMB één van onze servers joint willen wij je uitdrukkelijk verzoeken om alleen ons eigen modpack te gebruiken.
18. Indien de Unit Owner, Kader en Technische Dienst een sanctie uitdraagt en/of oplegt is deze DEFINITIEF.
19. Wanneer een lid jonger dan 13 jaar is verwachten wij dat zijn/haar ouders/verzorgers hiervan op de hoogte zijn. Daar wij de beschikking hebben over vertrouwelijke informatie zullen wij deze dan ook ten strengste respecteren en NIET doorspelen al dan vrijgeven aan derde partijen. Deze regeling is opgezet naar aanleiding van de wetgeving genaamd de COPPA.
20. Binnen het 11th AMB is het toegelaten om andere games te spelen. Doe dit dan wel in de zogeheten "Game Lobby's". Deze zijn op onze TeamSpeak Server speciaal daarvoor bestemd. Aangezien het 11th AMB voornamelijk Arma 3 gerelateerd is, zal dit ten aller tijden ook onze hoogste prioriteit zijn.

Echter ben je als lid een server gejoined in Arma3 en deze eindigt niet op "11thamb.com" en is deze ook niet tijdens onze "reguliere missietijden". Zullen wij deze ook nóóit erkennen als een officiële server namens ons. Indien er toch de naam 11th AMB in voorkomt wanneer jij als lid een server host, riskeer je een permanente ban. JE GAAT HIER MEE AKKOORD ALS JE OP TS3 komt, IN-GAME komt en/of bij een op het forum geregistreerd account met toegewezen RANG. Je hebt het wettelijk recht om in een tijdperiode van 3 maanden niet akkoord te gaan met deze voorwaarden. Zal er na deze periode een onenigheid bestaat over de voorwaarden wordt over de klacht geen waarde gericht en zal na overleg met het desbetreffende persoon het lidmaatschap ontbroken worden of nog akkoord gesloten. Verandering of misbruik maken van de Algemene voorwaarden wordt in onze Unit niet toegestaan en resulteert in het ontbinden van het contact en lidmaatschap van de desbetreffende persoon en derden. De Gevende Partij stemt, door online een Gift te geven, in met deze Algemene Voorwaarden. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet de Gevende Partij minstens 12 jaar zijn en moet een toestemming kunnen overhandigen van de ouders/verzorgers. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet. De Gevende Partij verricht uitsluitend giften met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft. Geen van onze leden/leiding is verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen. Niemand van het 11th AMB is verantwoordelijk voor eventuele schade/onbruikbaar geworden gegevens of hardware. Een beroep doen op iemand binnen de unit is op geheel eigen risico. Enige veranderingen in de Algemene Voorwaarden gemaakt worden, door het bestuur, zal niet worden gezien als een breuk in de voorwaarden en de leden gaan hier dan ook automatisch mee akkoord. Hierbij geld bij ons de regel “Niet mee eens? - Vertrek maar”.Copyright | 11th AMB Arma 3 Dutch realism unit.

Door verder te gaan met het registratieproces gaat u akkoord met de bovenstaande regels en alle andere regels die de beheerder heeft of beheerders hebben opgesteld, waaronder het accepteren van de Algemene Voorwaarden.